1 - ŞARTLARA İLİŞKİN ANLAŞMA

Bu siteyi ziyaret ederek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2 - KULLANIM LİSANSI

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Mox Profil Sistemleri web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde 'materyal' olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Mox Profil Sistemleri tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Mox Profil Sistemleri internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri 'aynalamak'. Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Mox Profil Sistemleri tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3 - FERAGATNAME

Mox Profil Sistemleri internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Mox Profil Sistemleri, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca, Mox Profil Sistemleri, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4 - SINIRLAMALAR

Mox Profil Sistemleri veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Mox Profil Sistemleri internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Mox Profil Sistemleri veya Mox Profil Sistemleri yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5 - MATERYALLERİN DOĞRULUĞU

Mox Profil Sistemleri web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Mox Profil Sistemleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Mox Profil Sistemleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Mox Profil Sistemleri materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6 - BAĞLANTILAR

Mox Profil Sistemleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Mox Profil Sistemleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7 - DEĞİŞİKLİKLER

Mox Profil Sistemleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8 - GEÇERLİ YASA

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir. Bu koşullar 12/17/2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

9 - GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyin: mox.com.tr/gizlilik. Siteyi kullanarak, bu Kullanım Koşullarına dahil olan Gizlilik Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz.

10 - MUHTELİF

Bu Kullanım Koşulları ve Sitede veya Site ile ilgili olarak tarafımızca yayınlanan herhangi bir madde, sizinle aramızdaki anlaşmaların tamamını oluşturur. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulayamamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çalışır. Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi herhangi bir zamanda başkalarına devredebiliriz. Kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, gecikme veya eylemsizlikten sorumlu veya yükümlü olmayacağız. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin veya bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu hüküm veya madde bu Kullanım Koşullarından ayrılabilir olarak kabul edilecek ve kalan maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Kullanım Koşulları veya Sitenin kullanımı sonucunda sizinle aramızda hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acentelik ilişkisi kurulmaz.

11 - BİZE ULAŞIN

Siteyle ilgili bir şikayeti çözmek veya Sitenin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen mox.com.tr/iletisim adresinden bizimle iletişime geçin.